Så här jobbar vi på förskolan

Barn leker på en klippa vid havet. Foto: Sonia Hernandez

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö.

Ornö förskola arbetar i projektform med pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg för att synliggöra barns utforskande och lärande. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som arbetar med hållbar utveckling inom det kommungemensamma projektet. Vi sätter stort värde på den dagliga kommunikationen med dig som vårdnadshavare och använder oss av Unikum för att dokumentera och kommunicera ditt barns utveckling och lärande.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och plan för likabehandling där vi dagligen strävar efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018