I vår ateljé

Förskolan utvecklar sitt eget projekt och jobbar tillsammans i Dalarö ateljén, centrum för kreativa uttrycksätt. Barnens hundrapråklighet sprider sig till andra platser i förskolan. I ateljén arbetar vi med återbruk som kreativ kraft.

Skräpmaterial är spännande och stimulerar barnens fantasi. Målet är att utmana barnen genom att aktivera deras sinnen, låta dem pröva olika material och teknik på ett utforskande sätt.

Barnen besöker även ateljén på Dalarö förskola för att arbeta tillsammans med Skärgårdens ateljérista.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2018