Pedagogik

Vi arbetar med en pedagogik inspirerad av förskolorna i Reggio Emilia.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans. I ateljén arbetar barn och pedagoger med utforskade och kreativa uttryck under ledning av ateljérista.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021