Organisation och ledning

Ornö förskola har en avdelning och tillhör Skärgårdens skolor och förskolor. Förskolan leds av förskolechef och arbetslagschef.

På förskolan arbetar utbildade och erfarna medarbetare som tillsammans med ledningen driver utvecklingen av pedagogiken vid förskolan. En viktig roll spelar arbetslagschefens kompetens som ateljérista vid förskolan.

Vi strävar efter att kompetens och förmågor hos varje medarbetare ska berika och utvecklas i den dagliga verksamheten. Varje medarbetare är en viktig del av Ornö förskola och det nätverk för utveckling som Haninge förskolor utgör.

Våra värdeord

På Ornö förskola ska varje människa mötas av glädje, trygghet och delaktighet. Dessa värdeord ska genomsyra verksamheten och vårt förhållningssätt till varandra, barn som vuxen.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021