Våra avdelningar

Barn pysslar inomhus. Foto: Olof Holdar

Vår förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1–6 år.

På Ornö förskola ska varje människa mötas av glädje, trygghet och delaktighet. Dessa värdeord ska genomsyra verksamheten och vårt förhållningssätt till varandra, barn som vuxen.

Våra miljöer är estetiska, lärande och trygga mötesplatser där barn får möjligheter att självständigt utforska och samspela med kamrater och material.

Vi strävar efter att skapa en varierad, lekfull, undersökande och stimulerande miljö där barnen oavsett ålder får goda förutsättningar att hitta nya utmaningar. Inne finns små rum som inbjuder till avskildhet och lek i små grupper.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2018